M

Mitolojik Atlar

Mitolojik Atlar

1- Tulpar

 

Türk mitolojisinde savaşçı yiğitlere yardımcı olması için, Tanrı tarafından yaratılmış güçlü varlıklardır. Tulpar kavramı Kırgızların Manas destanında kendine yer bulmaktadır. Kırgızların Manas destanında, savaşçıların rüzgar gibi hareket etmelerini ve düşmana karşı üstün bir pozisyon sağlamalarına yardımcı olan atlardır. Kanatları görünmezdir. Tulparlar kanatlarını, sadece geceleri ve büyük mesafeleri aşarken açarlar.  Tulparlar Manas destanı ile sınırlı kalmamış, komşu kültürler içinde de kendine yer bulmuştur. 


2- Chollima

 

Doğu Asya kültüründe kendine yer bulmuş, kanatlı mitolojik atlara verilen isimdir. Temel noktası Çin kültüründen şekillenmektedir. Chollima kelimesi; mitolojik atlar binlerce kilometreyi hızla aşabildiği için, uzak mesafeleri hızla aşan anlamında bir çeviri yapılabilir. Bu kelime aynı zamanda yetenekli ve kabiliyetli kişiler için de kullanılmaktadır. Eski Çin mitolojisinde atlar; kabiliyete, kuvvete ve yeteneğe karşılık geldiğinden, kelime alegorik olarak bu yeteneklere sahip insanlar için, bir betimleme anlamında kullanılmıştır. 


3- Kanthaka

 

Kanthaka; Budizmin kurucusu olan, Prens Siddhartha’nın gizemli atıdır. Bu at Siddhartha’nın tüm görevlerinde yer almış ve Budist metinlerinde de metaforik olarak kendine yer bulmuş bir attır. Kanthaka; Siddhartha saraydan kaçıp, ascetic olmak istediğinde ona yardımcı olan bir alegorik figürdür. Kanthaka’nın, Buda bu dünyadan göçtükten sonra kalp kırıklığından dolayı öldüğüne ve yeniden enkarne olarak, bu dünyada aydınlanmaya ulaştığına inanılır.


4- Sleipnir

 

Kuzey mitolojisinde Tanrı Odin’in sürdüğü, sekiz ayaklı atının ismidir.  Tanrı Odin’in kullanacağı at metaforik olarak en güçlü atlardan biri olacağı için, Sleipnir’in de özel güçleri vardır. Sleipnir gri renkte bir attır. Loki’nin evladı olduğu için durdurulması kolay değildir. Sleipnir cehenneme yolculuk edebilme özelliğine de sahiptir. Bir seferinde Hermod onu cehenneme sürerek, kardeşi Balder’ı kurtarmıştır. Sleipnir tüm atların en güçlüsü ve efendisi olarak görülür. Bu ünvan onu süren, Odin’e atfen verilmiştir.


5- Pegasus

 

İnsanlar mitolojik atları düşündüğünde, akıllarına ilk gelen atlardan bir tanesi Pegasus’tur. Yunan kahramanı olan Bellerophon, Chimera’yı yenerken yardım ettiğinden dolayı, Tanrı Zeus onu bir takım yıldızına çevirmiş ve ona gökyüzünde Tanrıların yanında bir yer vermiştir. Pegasus figürü batı kültüründe kendine fazlasıyla yer bulmuştur. Pegasus hakkında onlarca kitap yazılmış, filmler çekilmiş, şiirler yazılmış ve resimler yapılmıştır. Mitolojik atlar arasında kendine en fazla yer bulan varlık günümüzde de hala Pegasus’tur.